Daily Archives: October 19, 2021

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։ 

Առավոտյան, ծովեզր յա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա, 

ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սթաայքել, կ այսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ, 

համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձութ, կույտ, շաբաթօրյակ, 

հյուսն։ 

Վարժություն 3։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի 

երկհնչյուն կա։ 

Արտաժամյա, պայթյունհայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ, 

մայրությունայժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի, 

հարյուրամյալայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա, 

յուրային։ 

Վարժություն 4։ Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների 

ու բաղաձայնների քանակը։ 

Ակունք-2ձ,3բ

Բարձունք-2ձ,5բ

 Խճանկար-2ձ,5բ

 Անդունդ-2ձ,4բ

 Հրաժեշտ-2ձ,5բ

 Պայթյուն-2ձ,5բ

 Դաստիարակ-4ձ,5բ

Մանրէ-1ձ,4բ

 Սրբատաշ-2ձ,5բ

 հյուլե-2ձ,3բ

 անընդհատ-3ձ,5բ

 սրընթաց-2ձ,5բ

 մերթընդմերթ-3ձ,8բ

 մտավոր-2ձ,4բ

դազգահ-2ձ,4բ

Ա – 1    Ժ – 10    Ճ – 100   Ռ – 1000 

Բ – 2    Ի – 20    Մ – 200   Ս – 2000 

Գ – 3    Լ – 30    Յ – 300   Վ – 3000 

Դ – 4   Խ -40    Ն – 400   Տ – 4000 

Ե – 5    Ծ – 50   Շ – 500   Ր – 5000 

Զ – 6    Կ – 60   Ո – 600   Ց – 6000 

Է – 7    Հ – 70    Չ – 700   Ւ – 7000 

Ը – 8   Ձ – 80   Պ – 800   Փ – 8000 

Թ – 9   Ղ – 90   Ջ – 900   Ք – 9000 

ՄԱՅՐԵՆԻ

5.2 դասարան

1.Տրված բառազույգերից որո՞նք հոմանիշներ չեն։

անաղարտ-մաքուր

բերդ-ամրոց

վեմ-ժայռ

տաղանդ-բանաստեղծ- հոմանիշ չեն

2.Ի՞նչ է նշանակում ծեգ բառը։

արեգակ, լուսաբաց, գող, դալար։

ծեգ-լուսաբաց

3.Ո՞ր տարբերակի բառերը հականիշներ չեն։

վառել-մարել

կառուցել-քանդել

ալեհեր-ալեկոծ- հականիշներ չեն

հարազատ-օտար

4.Ո՞ր բառում են հնչյուններն ու տառերը հավասար։

ընձուղտ, երկուշաբթի, լուսնկա, անձրև

ընձուղտ- լուսնկա

5․Ո՞ր բառն է սկսվում ձայնավոր հնչյունով։

համերգ, ուրբաթ, ոսկեթել, յուրաքանչյուր

ուրբաթ

6.Ո՞ր բառի բացատրությունն է սխալ։

սողնակ- դուռը փակելու ձող

խորտիկ-ընտիր կերակուր

ճարտար-մի կերպ վտանգից ազատված- սխալ է

7.Ո՞ր դարձվածքի իմաստն է սխալ բացատրված։

գլուխ պահել- հուսահատվել- սխալ է

ձեռք մեկնել-հիասթափվել

մատով ցույց տալ- նշանավոր մարդ համարել

մեծ կտորը ականջը թողնել- կտոր-կտոր անել

8.Ո՞ր բառակապակցության ընդգծված բառը փոխաբերական իմաստով գործածված չէ։

ճախրող փիրուզե թիթեռներ

ոսկեթև մեղուներ

սոխակների մետաքսահյուս բներ

հոգնած ուղտերի քարավաններ-այստեղ

9․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է ընդգծված ե-ն արտասանվում է։

արևելք, կիսաեփ

աներկյուղ, համերկրացի- այստեղ

խմբերգ, ինքնաեռ

ամենաերջանիկ, ժպտերես

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանքներ

  1. Քանի՞  կող, գագաթ, նիստ  ունի ուղղանկյունանիստը։

Ուղղանկյունանիստը  ունի 12 կող, 8 գագաթ  ու  6 նիստ:

2.  Հաշվեք ուղղանկյունանիստի  ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5դմ, 7դմ,  8դմ։

Ծավալը հավասար է ՝  5x7x8=280դմ խոր.

3.Հաշվեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝          2 դմ,  12 սմ, 10 սմ

Ծավալը հավասար է  ՝ 2x12x10=240սմ խոր.

4.Հաշվեք  6 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։

Խորանարդի ծավալը հավասար է ՝ 6x6x6=216 դմ խոր.

5.Հաշվեք  5 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։

Խորանարդի ծավալը հավասար է ՝ 5x5x5=125 դմ խոր.

6.Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 15սմ, 16սմ, 17 սմ։

Ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է՝ 15x16x17=4680սա խոր.

7.Ո՞ր ուղղանկյունանիստի ծավալն  է ավելի  մեծ, որն ունի 7սմ երկարություն, 5սմ լայնություն և  10սմ բարձրություն, թե՞ այն ուղղանկյունանիստ մակերևույթի մակերեսը, որն ունի 10սմ երկարություն, 7սմ լայնություն և  5սմ բարձրություն։

7x5x10=350 սմ խոր.   2.10x7x5=350 սմ խոր.

Ծավալները հավասար են

8.Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

5 դմ, 4 դմ,  6 դմ։

Ծավալը՝ 5x4x6=120 դմխոր.

9.Հաշվեք ուղղանկյունանիստ ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

3 դմ,  6 սմ, 10 սմ։

Ծավալը՝ 3x6x10=180 սմ խոր.

10.Հաշվեք  7 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալը։

Ծավալը՝ 7x7x7=343  դմ խոր.

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանքներ

  • Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝

1)   7310։34

                    
 7310 34     215    
68         x 34    
 051  215    860    
 34      + 645     
  170       7310    
 170               
    0               
                    
                    

2)   11550։55

                    
 11550 55     210   
110         X 55   
 0055  210 + 1050   
   55       1050    
  00       11550   
                    
                    
                    
                    

3)   5400։12

                    
 5400 12    450     
48        x 12     
  60  450   900     
 60     + 450      
  00       5400     
                    
                    
                    
                    

4)  18360։18

  18360 18          
 18          1020  
  0036  1020 x  18  
   36        8100  
    00     + 1020   
             18300  
                    
                    
                    
                    

5)   48240։24

 48240 24           
48    2010  2010   
 0024       x  24   
  24        8040   
   24       4020    
   00               
                    
                    
                    
                    

6)   10836։36

 10836 36           
108         301    
 000   301  x 36    
   36       1806    
          + 903     
           10836    
                    
                    
                    
                    

7)   2163։21

 2163 21            
21   103    103    
 0063       x 21    
  63        103    
   00     + 206     
            2163    
                    
                    
                    
                    

8)   25750։25

 25750 25           
25    1030  1030   
 0075       x  25   
  75    +   5150   
   00       2060    
            25750   
                    
                    
                    
                    

9)  2170։35

  2170 35           
 210  62   35      
  0070     x62      
   70   +  70      
    00    210       
          2170      
                    
                    
                    
                    

10)   58500։25

  58500 25          
 50    2340  2340  
  085        x  25  
  75      + 11700  
   100       4680   
  100       58500  
   000              
                    
                    
                    

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Առաջադրանքներ

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝

3264·18

     3264 
    x  18 
    26112 
  + 3264  
    58752 
          
          
          
          
          
          
          

15024·29

     15024
    x   29
    135216
  + 30048 
    435696
          
          
          
          
          
          
          

32689·128

     32689
   x   128
    261512
    65378 
 + 32689  
   4184192
          
          
          
          
          
          

6234·108

      6234
     x 108
     49872
  +  0000 
    6234  
    673272
          
          
          
          
          
          

3089·209

      3089
     x 209
     27801
     0000 
   +6178  
    645601
          
          
          
          
          
          

2508·230

      2508
    x  230
      0000
     7524 
   +5016  
    576840
          
          
          
          
          
          

2516·1234

     2516
    x1234
    10064
    7548 
 + 5032  
  2516   
  3104744
         
         
         
         
         

1865·1023

      1865
    x 1023
      5595
     3730 
 +  0000  
   1865   
   1907895
          
          
          
          
          

16985·1024

     16985
    x 1024
     67940
    33970 
 + 00000  
  16985   
  17392640
          
          
          
          
          

28965·1005

     28965
   x  1005
    144825
    00000 
 + 00000  
  28965   
  29109825