Daily Archives: October 6, 2021

Կատարել առաջադրանքները

53.Կետերի փոխարեն գրի´ր  տրված հոմանիշներից մեկը (ամենահարմարը):

Մեկ էլ, թթի կարմիր շիրան պռոշներին, ներս ընկավ պուճուր տղան՝ շոգից կարմրած  թշերով (թշերով, այտերով):
Հյուրը քթի տակ բարի ծիծաղում (հռհռում, քմծիծաղում, ծիծաղում, ժպտում) էր երեխայի շատախոսության վրա:
Առաջ բերեցին նրա զտարյուն (ազնվատոհմ, վեհազգի, զտարյուն) նժույգը:
Լքված նավը կամաց-կամաց սուզվում (սուզվում, իջնում, խորտակվում, ընկղմվում) էր:
Նրա բոլոր հույսերը խորտակվում (սուզվում, խորտակվում,ընկղմվում) էին:

56.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր  ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`

բարձր — ցածր,

 տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

Աջ-ձախ, առաջին-վերջին, կորցնել-գտնել, քնած-արթուն, հրաժարվել- համաձայնել,ստեղծել-ոչնչացնել,ամուր-թույլ,միշտ-երբեք,գաղտնի-բացահայտ, աշխատել-հանգստանալ,անարատ- արատավոր,մերժել- ընդունել,հավագել-թափթփել,վատնել-վաստակել:

57.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-անուշադիր, բարեկամ-անծանոթ, աղքատ-հարուստ, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-միյամտաբար, հիշել-մոռանալ, վառել-հանգցնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-ողջունել, հյուսել-քանդել, թույլատրել-արգելել, ընկնել-վերկենալ, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-աղմկել, գիշեր-առավոտ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-խանգարել, արագացնել-դանդաղեցնել:

59. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ  դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

60. Բաց թողնված յուրաքանչյուր բառի փոխարեն ընդգծված բառերից մեկի հականիշը գրի´ր:

Շվեդ հոգեբանները փորձեցին ստուգել, թե իրո՞ք  միայն կանայք են սիրում հայելուն նայել: Ստոկհոլմի առևտրական կենտրոնում, աչքի ընկնող տեղում, մի մեծ հայելի դրեցին, իսկ կողքին՝ աննկատ  տեղում  մի կինոխցիկ: Պարզվեց, որ հայելի սիրում են նաև տղամարդիկ: Օրվա ընթացքում այդ հայելուն նայեց չորս հարյուր տասներկու կին և յոթ հարյուր յոթանասունութ տղա:

61. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Փղերի մի մեծ խումբ հարձակվել էր Սուդանի Գենեա քաղաքի վրա և ամայացնում էր քաղաքի շրջակայքը: Ո´չ աղմուկ առաջացնող հատուկ հարմարանքներից, ո´չ էլ հրաձգությունից  փղերը չէին վախենում. նրանք արիանում  էին անգամ քաղաք մտնել: Պաշտպանում  էին միայն այն ժամանակ, երբ սպանվեց առաջնորդը՝ մի մեծ արու փիղ, որը ղեկավարում  էր հարձակումը:

62.Հականիշ բառերով կապակցություններ կազմի´ր և փորձի՛ր բացատրել, թե դրանք ի՞նչ կարող են նշանակել:

Օրինակ՝

տգետ գիտուն — մեկը, որին թվում է, թե ինքը գիտուն է, բայց իրականում ոչինչ չգիտի: Կամ ՝գիտուն, որը գիտի, թե աշխարհում որքա~ն չուսումնասիրված բան կա, դրա համար էլ իրեն տգետ է համարում:

ուրախ-տխուր:

խորամանկ-միամիտ:

խելացի-հիմար:

63.Օրը (ցերեկն ու գիշերընկարագրի´ր գործածելովինչքան հնարավոր էշատ հականիշներ:

Ցերեկը  շոգ է-գիշերը ցուրտ

Ցերեկը լույս է-գիշերը մութ

64.Ամառն ու ճմեռը նկարագրի´ր գործածելով, ինչքան հնարավոր է, շատ հականիշներ:

Ամառը տաք է-ձմեռը սառը

Ամառը արևոտ-ձմեռը մռայլոտ

65. Սեր և հոր բառերի տարբեր իմաստներով կազմի´ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Այս տարի մարտը տաք էր ու չոր:

Մութն ընկնելուն պես  մարտը վերջացավ:

Կաթը եռաց, սերը թափվեց:

Ես սիրում  եմ իմ մայրիկին:

Պապիկս ջրհորից հանեց ջուր:

Ես ունեմ երկու հորեղբայր:

Родник /7 октября/

Это казалось чудом, – самый настоящий Родник с прохладной водой посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте из-под земли бил Родник. Самые страшные засухи ничего не могли с ним поделать. Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной борьбе c пустыней.

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел, как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги родниковой водой. Шли годы… Родник всё так же поил людей свежей водой, только вот люди стали другими. Нет, они все так же ценили прохладную воду Родника и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы. За это Родник был готов простить им то, что кое-кто из них швырял в него камни или плевал, перегнувшись через край колодца. Но таких было немного. Нашлись и те, кто не захотел уходить от него, они стали строить дома рядом с Родником. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки. Теперь дождь только наполовину пополнял его подземные запасы. Всё остальное попадало в баки. Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох.
Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем когда-то в самом центре пустыни.

засуха – երաշտ                                                  фляга – տափաշիշ
глоток – կում                                                      колодец – ջրհոր
источник – родник                                             ржавчина – ժանգ

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Почему Родник казался чудом?

Это казалось чудом, – самый настоящий Родник с прохладной водой посреди жаркой пустыни. Жаркое солнце выжгло всё. И лишь в одном месте из-под земли бил Родник.

2. Как текла жизнь Родника?

Раз в несколько лет Дождь обязательно навещал Родник и пополнял его. Так и текла жизнь Родника: от дождя до дождя в непрерывной борьбе c пустыней.

3. Как Родник познакомился с людьми?

Но однажды в его привычную жизнь вторглись люди, которые шли через пустыню большим караваном. Запасы воды у них давно кончились, и если бы не Родник, им пришлось бы умереть в этой пустыне. Родник видел, как плакали от радости женщины, когда поили своих измученных детей, как улыбались суровые мужчины, доверху наполняя походные фляги родниковой водой

4. Что придумали люди?

Люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки

5. Что случилось с Родником?

Люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох

6. Почему люди с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике?

Люди с тех пор пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков и с недоверием слушали рассказы стариков о волшебном источнике, бившем когда-то в самом центре пустыни,потому что в пустыне не бывает воды.


Ответьте на вопросы.
1. Почему самые страшные засухи ничего не могли поделать с Родником?

Потому что Родник пополнялся дождевыми водами

2. Как Родник служил людям?

Родник поил людей свежей водой:

3. Как относились люди к Роднику?

Люди ценили прохладную воду Родника и говорили, что одного глотка этой волшебной воды хватит, чтобы
восстановить силы. За это Родник был готов простить им то, что кое-кто из них швырял в него камни или плевал, перегнувшись через край колодца. Но таких было немного.

4. Для чего люди поставили баки?

Нашлись и те, кто не захотел уходить от Родника, они стали строить дома рядом с Родником. А потом люди придумали собирать дождевую воду в огромные железные баки

5. К чему это привело?

Дождь только наполовину пополнял его подземные запасы. Всё остальное попадало в баки. Но люди продолжали ставить новые баки, и каждый следующий дождь дарил Роднику всё меньше и меньше воды. Родник начал засыхать и наконец совсем высох

Подберите из текста антонимы к данным словам. С некоторыми из них
составьте и запишите предложения.
Тёплый-холодный, маленький-большой, смеят-плакать, грусть-радость, молчать-говорит, старый-новый.
Составьте и запишите предложения с данными словами и словосочетаниями.
Прохладная вода-, жаркая пустыня, родник, непрерывная борьба,
караван, родниковая вода, колодец, дождевая вода, волшебный источник.

…Я люблю пить прохладную воду.

…У нас в деревне есть колодец.
Составьте и запишите предложения из данных слов.
1. всё, солнце, выжгло

Солнце выжгло всё

2. Родника, привычную, вторглись, в, люди, жизнь.

В привычную жизнь Родника вторглись люди.

3. один, восстанавливал, воды, глоток, этой, волшебной, силы

Один глоток этой волшебной воды восстанавливал силы

4. люди, с, стали строить, дома, Родником, рядом

Люди стали строить дома рядом с Родником.

5. а потом, железные, люди, собирать, дождевую, в, придумали, воду, огромные, баки

А потом придумали собирать дождевую воду в огромные железные

6. люди, из, воду, пили, противную, отдающую ржавчиной, с тех пор, баков.

С тех пор люди пили противную, отдающую ржавчиной воду из баков.

Согласны ли вы с тем, что…
1. Встреча с людьми сделала жизнь Родника интересной. 2. Родник был настоящим чудом, а его вода была волшебной. 3. Все люди бережно и с любовью относились к Роднику. 4. Люди поставили в пустыне баки, чтобы помочь Роднику бороться с засухой. 5. Люди всегда заботятся о природе и делают её ещё лучше.