Category Archives: Uncategorized

Լեւոն Շահնուր. Փաթիլը

12.12.2022

Անծայրածիր տիեզերքում իրարանցում էր տիրում: Միլիոնավոր տարիների մեջ անթիվ պատահածը այս անգամ խելքահան էր արել բոլորին: Պատճառն այն էր, որ երբևէ եղած բոլոր ստեղծվածների մեջ ամենափխրունին երկրային ինչ-որ ուժ ստիպում էր թախծել…
Հրեշտակներից մեկը շտապելով խցկվեց անտես ամպի մեջ ու զգալով մոտեցող անիմանալի գոյն` ասաց.
-Տեր իմ, այսօր անցնում էի Քո հրապույր ամպերի վրայով և հանկարծ լսեցի այստեղի համար տարօրինակ ձայներ: Մոտենալով ուշադիր նայեցի և ի զարմանս ինձ` ջրերից շունչ առած մի Փաթիլ տեսա, որը լաց էր լինում, և հարցիս, թե ինչու է այսպես տխուր ու մոլոր և այն էլ այստեղ` երկնքում, որտեղ տխրությունը սկսվող ու տանող ուղիներ չունի, նա պատասխանեց.
-Ուզում եմ գնալ աշխարհ, երազում տեսել եմ մի արարածի այնքան~ քնքուշ ու բարի…
Հետո, Տեր իմ, մի պահ լռեց ու նորից թախանձեց.
-Ձյունաճերմակ իմ հրեշտակ, դու էլ ինձ նման պարզ ու թափանցիկ հոգի ունես` խնդրիր Բարձյալին թող ինձ ամուր թևեր պարգևի, որպիսզի դիմանամ վայրէջքին` ես պետք է տեսնեմ Նրան…
Եվ պատասխանը դղրդաց ամբողջ տիեզերքով մեկ ու լսեցին բոլորը` բարեհոգի հրեշտակից մինչ անվերջություն.

-ԹՈՂ ԳՆԱ~…
Բոլորը աստվածակերտ աստիճաններից հետաքրքրված աննախադեպ եղածից հավաքվել էին տեսնելու մի կերպ երևացող էակին…
Ամեն մեկն իր խորհրդով ցանկանում էր օգնել այս թախծող արարածին…
Աստղերն իրենց պատրաստակամությամբ Փաթիլին տվեցին իրենց կառուցվածքը, որովհետև լավ գիտեին, որ երկրում սիրում են նայել իրենց…
Քամիներին սանձողը խոստացավ հետևել նրա անվնաս վայրէջքին:
Իսկ Լուսինը երազկոտ լույսի հատիկներ ցողեց նրա երեսին…
Ճակատագիրը լրացնող եռակազմ ծերունին խոստացավ երկրում կարգավորել ժամն ու ժամանակը, ապա բոլորի սպասող զգայարանների ներքո անկեղծացավ.
-Մնացյալը, թե ինչ կլնի ինձ էլ հայտնի չէ…
Փաթիլը, ներկաների ուշադրությունից շոյված, սրտանց շնորհակալություն հայտնեց և ուրախ ողջույների տակ սլացավ երկիր…
Ճանապարհին նրան հանդիպող փաթիլները լսել էին տարածված լուրը և հարգալից դիմավորելով, մաղթանքներով ուղեկցում էին նրան…
Փաթիլը չգիտեր ինչպես հայտներ իր ուրախությունը-այո~ ներքև ու ներքև դեպի կյանք ու սեր…
Իսկ քամիները տանում էին նրան ամբողջ մեղմությամբ և արդեն նշմարելով երկրի մանրաշարժը հեռացան…
Ճակատագիրն էլ իր հերթին արեց այն, ինչ որ պետք էր…
Ու մի աղջնակ զմայվելով փետրվարյան գեղեցիկ ու, թերևս, այդ տարվա վերջին ձյունով` վազեց ներքև և զվարթացած սկսեց խենթանալ ու պար բռնել փաթիլների հետ…
Հանկարծ վեր նայեց ու ձյան հավաքի մեջ նկատեց մի լուսափայլ ու տարբերվող փաթիլի և հետևելով նրան` կանգ առավ…
-Ահա~ նա, -բացականչեց Փաթիլը ու անստեղծ` պայթող ուրախությունից մի քանի պտույտ գործելով հպվեց ու գգվեց պարզված ձեռքի ափին…ցանկացավ ասել ու պատմել, թե ինչքան~ երկար է եղել իր վայրէջքը, որովհետև սիրում էր…բայց չհասցրեց…
Աղջիկն իր տաք շնչով համբուրեց մեծ ու հրաշալի փաթիլը…հետո հաճույքից ժպտալով թափ տվեց ձեռքում մնացած ջուրն ու շարունակեց քայլել…

Առաջադրանքներ`

1.Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

հրապույր-Գեղեցկության՝ գրավչության՝ հաճելիության առաջացրած զգացմունքը, հմայք:

գոյն-Էակ, Էություն, արարած:

թախծել-Տխրություն, կսկիծ, տրտմություն:

Բարդ-Անծայրածիր,ամենափխրունին,վայրէջքին,բարեհոգի

Ածանցավոր-Միլիոնավոր,անթիվ ,խելքահան,անիմանալի,տարօրինակ,տխրությունը,անվերջություն

2.Պատմվածքից դուրս գրի’ր բարդ, ածանցավոր բառեր։

3.Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր  դարձվածքներ:

4. Խորհուրդ տուր փաթիլին:

մաթեմատիկա 7.12.2022

669. Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի 

լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։ 

Թվերից մեկը պետք է լինի բացասական, մյուսը՝ դրական։

671. Հաշվե՛ք. 

ա) +38 ։ (–19)=-2

դ) –420 ։ (–15)= 28

է) 0 ։ (–14)=0

բ) –600 ։ (–150)=4

ե) –531 ։ (+3)=-177

ը) –121 ։ (–11)= 11

գ) –720 ։ (+120)= -6

զ) +837 ։ (–1)=-837

թ) +39 ։ (–13)= -3

672. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում 

կստացվի հավասարություն. 

ա) –3 · -7 = 21,

գ) –10 · 0 = 0,

ե) –21 · -2 + 3 = 45, 

բ) 6 · -6 = –36,

դ) –9 · 9 + 1 = –80,

զ) 2 – 3 · -6 = 20։ 

673. Հաշվե՛ք. 

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-4-(-2)+(-3)=-4+2-3=-2-3=-5

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=(-5+(-3)):-4=2

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=2+(-2)-(-4)=4

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=(-11-(-5)):(-3)=-6:-3=2

674. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը. 

ա) (8 · * + 9) ։ (–5), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն + 2, 

+ 7, –3, –8 թվերը. 

(8 · 2 + 9) ։ (–5)=-5

(8 · 7 + 9) ։ (–5)=-13

(8 · -3 + 9) ։ (–5)=-20

(8 · -8 + 9) ։ (–5)=-78

բ) * ։ (15 – 4 · *), եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինեն +3, 0, 

+5, +4 թվերը։ 

3 ։ (15 – 4 · 3)=0

0։ (15 – 4 · 0)=11

5 ։ (15 – 4 · 5)=1

4 ։ (15 – 4 · 4)=4

675. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները. 

(a + b) : c = a : c + b : c,

(a · b) : c = (a : c) · b: 

Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ 

ամբողջ թվերի համար. 

ա) a = 20, b = 10, c = –5, 

(20 + 10) : -5 = 20 : -5 + 10 : -5 ճիշտ է

(20 · 10) : -5 = (20 : -5) · 10: ճիշտ է

բ) a = –18, b = –9, c = 3: 

(-18 + -9) : 3 = -18:3 + -9 : 3 ճիշտ է

(-18 · -9) : 3 = (-18 : 3) · -9  ճիշտ է

676. a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն. 

ա) a : b = 0 =0x1

գ) a : b = a 3:1=3

ե) (–a) : b = –1 -5:5=-1

բ) a : b = 1 1000000:1000000=1

դ) a : b = –a, 2։-1= -2

զ) a : (–b) = –1 3:-3=-1

680. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք 

A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) 

կետերը։ 

685. Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե 

a + |a| = 0  Բացասական և 0-ի դեպքում այո,իսկ դրականի դեպքում ոչ

գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որևէ բացասական թիվ, կստացվի 

հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ: 

25․11․2022

542․Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

63-35=28

544․Ստուգե՛ք հավասարությունը. ա) –34 + 21 = 21 + (–34), գ) –68 + 30 = 30 + (– 68), բ) 44 – 37 = –37 + 44, դ) 10 + (– 66) = –66 + 10։

Բոլորն էլ ճիշտ են

546․Տրված են –8 և +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

-8+5=-3,+3

8+(-5)=+3

547․Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|2| – |–6| + 3=1

2 ·|-10| – |–6| + 3 =17

2 ·|+5| – |–6| + 3 =7

2 ·|-6| – |–6| + 3 =9

2 ·|-1| – |–6| + 3 =-1

2 ·|0| – |–6| + 3 =-3

548․Հաշվե՛ք. ա) |–3| + |+2| – 4=+1, գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=+5, բ) |–28| + |–6| – 25=9, դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56։

550․Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։

9,այո

556․Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

Հավանականություն-1/10

25․11․2022

  1. Կարդա գրի’ր առակի ասելիքը։Պատմության իմաստը այն է, որ պետք է ցանկացած իրավիճակում փորձել ելք գտնել,ինչպես թռչնակը արեց։

2.Վերնագրի’ր առակը։

Խորամանկ թռչնակը։

Մի առևտրականի մոտ անազատության մեջ մաշվում էր մի թռչնակ: Մի անգամ առևտրականը պատրաստվում էր մեկնել Հնդկաստան՝ նրա հայրենիք: Թռչնակը խնդրեց, որ իր մասին պատմի ազատ թռչուններին:

Առևտրականն ազնվորեն պատմեց իր գերու մասին ինչ-որ վայրի թռչունի: Նա սատկած ընկավ գետնին: Առևտրականը մտածեց, որ դա իր սիրելի թռչնակի ընկերուհին էր, ու շատ վշտացավ:

Առևտրականը վերադարձավ տուն, ու թռչնակը հարցրեց, թե ինչ նորություն է բերել:

— Ավաղ, ես պատմեցի քո մասին ընկերուհիներիցդ մեկին, ու նա հենց այդ պահին վշտից մահացավ:

Հազիվ էր նա այսքանը ասել, թռչնակը անշնչացած ընկավ վանդակի հատակին:

— Ընկերուհու մահվան մասին լուրը սպանեց նրան,- մտածեց վշտացած առևտրականը:

Նա թռչնակին դուրս հանեց վանդակից ու դրեց պատուհանագոգին: Թռչնակը հենց նույն պահին պատուհանից դուրս թռավ: Նա պատուհանի առաջ թառեց ծառի ճյուղին ու ասաց վաճառականին.

— Անխելք, դա խորհուրդ էր իմ ընկերների կողմից, թե ինչպես վարվեմ, որպեսզի ազատվեմ գերությունից։ Եվ դա ինձ փոխանցվեց քո միջոցով։

Ու թռչնակը թռավ, վերջապես, ազատ:

3.Գործնական աշխատանք. կատարի’ր 24-28-րդ առաջադրանքները։

24․Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ և բացատրի՛ր օրինաչափությունը:

Ա. Ուժ-ուժեր, տարր,-տարրեր ծով-ծովեր, նավ-նավեր, կույտ-կույտեր, բերդ-բերդեր, շենք-շենքեր:

Բ. ճանապարհ-ճանապարհներ, գաղտնիք-գաղտնիքներ, հրաշք-հրաշքներ, մեքենա-մեքենաներ, շրջան-շրջաններ, շինություն-շինություններ, նավահանգիստ-նավահանգիստներ:

Գ. Գառ-գառներ, դուռ-դռներ, մատ-մատներ, մուկ-մկներ, թոռ-թոռներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ:

Դ. Աստղ-աստղեր, արկղ-արկղեր, վագր-վագրեր, անգղ-անգղներ, սանր-սանրեր:

Ե. Ծովածոց-ծովածոցեր, սուզանավ-սուզանավեր, դաշտավայր-դաշտավայրեր, շնագայլ-շնագայլեր, հեռագիր-հեռագրեր, լրագիր-լրագրեր:

Զ. Քարտաշ-քարտաշներ, գրագիր-գրագիրներ, լեռնագործ-լեռնագործներ, բեռնակիր-բեռնակիրներ:
Է. Մարդ-մարդիկ, կին-կանայք:

25․Փակագծում տրված բառերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխան ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավերը (լաստանավ) մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
հարթավայրերը (հարթավայր) գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
Օդերևութաբանները(օդերևութաբան) զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտերի (սառցադաշտ) պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտերը (քարակույտ):
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժներից (ջրվեժ) մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշեր (ծովախորշ) վերածվել են ցամաքի:

26․Բառակապակցությունն անվանել մեկ բառով:

Օր․՝ յոթ գլխով- յոթգլխանի,․․․

ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կենսահյութ, ցավից լլկված-ցավալլուկ, մոլոր մտքով-մոլորամիտ, սուր ընթացող-սրընթաց, խելքը կորցրած-խելակորույս, նոր հայտնված-նորահայտ, մենակ ապրող-մենակյաց, խիստ բարքով-խստաբարո, երկար ապրող-երկարակյաց, նոր եկած-նորեկ, աչքին հաճելի-աչքահաճո:

27․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստանալ նոր բառեր:
Բարձրագագաթ —ցածրագագաթ
քաղցրաձայն —կոպտաձայն
վսեմաշուք-շքեղաշուք
տիրակալ-ծովակալ
վճռաբեկ-խոստումնաբեկ
սառնաղբյուր-լեռնաղբյուր
վարկանիշ-հնգանիշ
դալկադեմ-վարդադեմ
ցատկահարթակ-թաթերահարդակ
հոռետես-վատատես

28․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

14.11.2022

386.Ասե՛ք ջերմաչափների ցուցմունք ները (տե՛ս նկ. 52)։

+40

+30

+20

+10

0

-10

-20

388.Տրված են –5, –3, , +5, +10, –2, 0, +4, թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը:

–5, –3, , +5, +10, –2, 0, +4,

389.Գործածելով + և – նշանները` գրե՛ք. ա) 10O տաքություն, գ) 3O ցուրտ, բ) 0-ից 7O ցածր, դ) 0-ից 😯 բարձր:

+100

-30

-70

+80

390.Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները. ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։ բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ մետր է։

+4090

+4807

391.Կրպակի մեկ շաբաթվա եկամուտների մատյանում գրված է. Օրը երկուշաբթի երեքշաբթի չորեքշաբթի հինգշաբթի ուրբաթ շաբաթ Եկամուտը (դրամ) 5000 0 4000 3000 Կորուստը (դրամ) 1000 0 500 Բացատրե՛ք այս գրառումների իմաստը և որոշե՛ք կրպակի շաբաթվա եկամուտը։

եկամուտը-12000 դրամ

կորուստը-1500 դրամ

եկամուտը՝12000-1500=10500 դրամ

394.Ֆուտբոլային մրցաշարի եզրափակիչ փուլ հասած թիմերի խփած և բաց թողած գնդակների վերաբերյալ տվյալներն արտացոլված են հետևյալ աղյուսակում.

Բրազիլիա,Գերմանիա-խփած գնդակների քանակը շատ է,քան բաց թողած։

Ավստրիա,Ուրուգվայ-խփած գնդակների քանակը քիչ է,քան բաց թողած։

396.Բազմահարկ շենքի տակ` առաջին հարկից երկու հարկ ներքև, ավտոկայանատեղ կա: Ո՞ր հարկում է ապրում այն մարդը, որը տուն հասնելու համար ավտոկայանատեղից բարձրանում է 11 հարկ:

9-րդ հարկում

401.Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը, եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

3600:9=400

կապար-2×400=800

երկաթ-7×400=2800

Վանի համահայկական թագավորությունը

Դաս 1

• Ե՞րբ է ստեղծվել Վանի թագավորությունը։ Ո՞րն էր դրա ստեղծման գլխավոր պատճառը։ Ի՞նչ անուններով է հայտնի։Ք․ա․ IX դարում Վանալճի ավազանում ստեղծվեց և աստիճանաբար հզորացավ համահակական առաջին թագավորությունը։Աստվածաշնչում այդ թագավորությունը հայտնի է Արարատ անվամբ,իսկ ասորեստանցիներն այն կոչում էին Ուրարտու։Երկիրը նաև անվանում էն՝ Նաիրի, իսկ տեղական լեզվով այն կոչվում է Բիայնիլի, որը կապված է Վան անվան հետ։Այդ պատճառով պատմագիտության մեջ այս պետությունը հաճախ կոչում են Վանի թագավորություն։
• Փորձեք ներկայացնել Սարդուրի I-ի պատմական կերպարը։Սարդուր առաջինը հիշատակվում է որպես Հայաստանի հարավային շրջանների տիրակալ։Նրա շինարարական և ռազմական գործունեյությունը կապված է Վանա լճի ավազանի և Աղձնիք աշխահի տարացքների հետ Սարդուր մեկի ձեռնարկած կարևոր քայլերը ամրապնդեցին վերելքի ուղին բռնած թագավորությունը

03․11․2022

285․Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ կերպ. Տարիքը՝ տարիներով

1 2 3 4 5 6 7 Հասակը՝ սանտիմետրերով 75 85 90 95 98 105 112 Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

286․Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում. Ժամը 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Ջերմաստիճանը 15 12 8 7 6 10 11 13 16 20 18 14 11 Կառուցե՛ք օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության գրաֆիկը։

288․Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։ Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճա նապարհին։ 7 ժամ
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ 2 ժամ
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։ 60 կմ ժամ
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։ 42 կմ ժամ
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։ 3 ժամ

289․Ունենք միևնույն 48 սմ2 մակերեսով 5 ուղղանկյուն։ Այդ ուղղանկյուն ների լայնություններն են՝ 1 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ, 6 սմ։ Կազմե՛ք ուղղանկյուն նե րի լայնու թյու նից նրանց եր կարությունների կախման աղյուսակը և համա պատաս խան գրաֆիկը։

296․9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։54×5։9=30

03․11․2022

Կարդա՛ լեգենդները և գրի՛ր, թե ո՞րն էր դրանց ասելիքը։Ամեն տեղ միշտ պետք է լավը տեսնես և գոհ լինես,շնորհակալ լինես,եթե դիմացինդ լավություն է անում ու կարողանաս լավությամբ պատասխանել։

Համացանցում որոնի’ր և կարդա ՝ ի՞նչ է լեգենդը։ Կարդացածդ համառոտ տեղադրի’ր բլոգումդ։Լեգենդը ավանդազրույց է, որի հիմքում ընկած է հրաշքը։ Հրաշապատումն ընդգրկում է դեպքերը և հերոսներին։ Լեգենդը շատ նման է առասպելին, սակայն նրանք տարբեր են իրարից։ Առասպելի հիմքում ընկած է պատմական որևէ փաստ, ինչը հենց սկզբից ստանում է չափազանցված գերբնական տեսք։ Ժամանակի ընթացքում այդ իրական հիմքը աստիճանաբար մթագնում է։Լեգենդը սովորաբար ունենում է կրոնական ծագում։

21.10.2022 Մաթեմատիկա

248.Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %­ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի հա մեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

5600×10:100%=560

5600+560=6160

6160-560=5600

Գինը մնաց նույնը։

249.Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42­ն ավարտվել են ոչոքի արդյունքով։ Ոչ­ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է։

42×100:120%=35%

252.Գետի հոսանքի արագությունը 2 1/2կմ/ժ է։ Որքանո՞վ է գետի հոսանքի ուղղությամբ նավակի ընթացքի արագությունը մեծ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ ընթացքի արագությունից։

2 1/2+2 1/2=5կմ/ժ-ով

254.Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. Ուղղաձիգ. Ա. Տասնչորս 2­ների արտադ րյալը։ Բ. Միլիոնի 1%­ը։ գ. Երեք տարբեր թվանշաննե րով գրի առնվող ամենափոքր հնգանիշ թիվը։ Հորիզոնական. Ա. Նույն թվանշանով գրի առնվող թիվ։ դ. Թիվ, որը 27691­ից մեծ է այնքանով, որքանով փոքր է 32329­ից։ Ե. Թիվ, որը հա րաբերում է 5129­ին այնպես, ինչպես 184­ը՝ 23­ին։

Ա․16384

Բ. 1000000×1%:100%=10000

գ.11123

դ.32329-27691=4638 4638:2=2319

Ե.X:5129=184:23=41032

255. 6 3/7, 15 2/3, 27 2/8 , խառը թվերը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տարբերության տեսքով։

7-4/7=6 3/7

16-1/3=15 2/3

28-6/8=27 2/8