Monthly Archives: March 2021

մայրենի 16.3.2021

Բաց թողնված բառերը լրացրո՛ւ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 1000 թվերի անուններով և գտի՛ր ժողովրդական  դարձվածքներն ու առածները։

տասը չափի՛ր, մեկը կտրի՛ր։

երկուսն էլ մի սանրի կտավ են։ 

երկու ոտքը մեկ անել։

տաս մատի պես իմանալ։

յոթը սարի, յոթը ձորի հետևում լինել։

մի խելքը լավ է, երկուսը ավելի։

մի ձեռքով յերկու ձմերուկ չես բռնի։

մեկ կա հազար չարժե։

երկու ոտքը մի մաշիկ դնել։

Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ տառերով։

17-տասնյոթ

24-քսանչորս

64-վաթսունչորս

93-ինսուներեք

121-հարյուր քսանմեկ

805-ութհարյուր հինգ

741-յոթհարյուր քառասունմեկ

1753-հազար յոթհարյուր հիսուներեք

6018-վեց հազար տասնութ

100.000-հարյու հազար

Տրված քանակական թվականներից կազմի՛ր դասական թվականներ։

Յոթ-յոթերորդ

Տասն-տասներորդ

Քսան-քսաներորդ

Հիսունվեց-հիսուվեցերորդ

Տասնմեկ-տասնմեկերորդ

Տրված դասական թվականները դարձրո՛ւ քանակական։

Չորրորդ-չորս

Տասնութերորդ-տասնութ

Տասներորդ-տաս

Առաջին-մեկ

Քսաներորդ-քսան

Փակագծերում գրի՛ր ընդգծված բառերին տրվող հարցը։

Տարին ու տասներկու (քանի)    ամիս և չորս (քանի) եղանակ։

Եղբայրս նստած էր առաջին (որերրորդ) շարքում։

Քույրս սովորում է իններորդ (որերորդ) դասարանում։

Համացանցից և այլ տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելով գտի՛ր  նախադասություններ, որոնց մեջ թվականներ լինեն։

Եղբայրս շուտով կլինի երեք տարեկան:

Ես չորոդ դասարան եմ:

Թատրոնում մենք նստել էինք առաջին շարքում:

Շուտով մենք կգնանք Չինաստան և այնտեղ կմնանք մոտ մեկ ամիս:

Արդեն չորորդ տարին է ինչ մենք տեղափոխվել ենք նոր բնակարան:

Синие листья /1 — 5 марта/

У Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю:

—  Дай мне зелёный карандаш. А Катя и говорит:

— Спрошу у мамы.

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена:

— Разрешила мама дать карандаш?

А Катя вздохнула и говорит:

— Мама-то разрешила, а брата я не спросила.

— Ну что ж, спроси ещё у брата, — говорит Лена. Приходит Катя на другой день.

— Ну что, разрешил брат? — спрашивает Лена.

— Брат-то разрешил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.

— Я осторожно, — говорит Лена.

— Смотри, — говорит Катя, — не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй много.

— Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать надо да травку зелёную.

— Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала. Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней:

— Ну, что ж ты? Бери!

— Не надо, — отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает:

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?

— Карандаша зелёного нет.

— А почему же ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит:

— Я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих:

— Надо так давать, чтобы можно было взять.

 1. Прочитайте текст.
 2. Ответьте на вопросы.
 • Какие карандаши были у Кати?
 • Какие карандаши были у Лены?
 • Что сказала Катя, когда Лена попросила у нее карандаш?
 • Какого цвета были листья на рисунке Лены?
 • Что сказал учитель?
 1. Составь предложения.
 • было, У, два, зеленых, Кати, карандаша.
 • зеленым, Надо, травку, карандашом, нарисовать.
 • попросила, Лена, карандаш, зеленый.
 • покраснела, Катя, рак, как.
 • так, давать, Надо, чтобы, взять, было, можно.
 1. Найди лишнее слова.
 • Яблоко, груша, шоколад, персик, мандарин
 • Ручка, карандаш, бутерброд, бумага, книга.
 • Дерево, птица, цветок, трава, ветка.
 • Заяц, девочка, медведь, волк, лиса.
 1. В каждом из данных ниже слов спряталось животное, найди их. С этими словами /животными/ составь предложения.

Королева

Коньки

Поселок

Укротитель

Գառնու տաճար

գառնի

Գառնու հեթանոսական տաճարը ենթադրաբար կառուցվել է մ.թ. 77 թվականին: Այն գտնվում է Հայաստանի Կոտայքի մարզում՝ Ազատ գետի ձախ ափին: Տաճարը նվիրված էր Միհր Աստծուն՝ հայոց դիցարանում լույսի և արևի աստվածը:

Հայտնաբերված հունական արձանագրության համաձայն, այն հիմնադրվել է Հայոց թագավոր Տրդատ I-ի կողմից:  305 թվականին, երբ հայոց արքա Տրդատ III-ը ընդունում է քրիստոնեությունը որպես պետական ​​կրոն, հեթանոսական երկրպագության բոլոր վայրերը ոչնչացվում են:

Գառնիի տաճարը միակ հեթանոսական և հունահռոմեական կառույցն է, որը պահպանվել է Հայստանի տարածքում: Ենթադրվում է, որ Գառնին մնացել է կանգուն, քանի որ այն լայնորեն ճանաչված էր որպես «արվեստի գլուխգործոց»:  Կա նաև կարծիք, որ Գառնիի տաճարը անվնաս է մնացել Տրդատ 3-րդ թագավորի քրոջ՝ Խոսրովդուխտի շնորհիվ: Խոսրովդուխտը խնդրել է եղբորը չավերել Գառնու տաճարը, որն իր համար մեծ նշանակություն ուներ։ 

Տաճարը կառուցված է մոխրագույն բազալտից: Այն կանգնած է քսանչորս՝ 6.54 մետր բարձրության սյուների վրա։ Առջևի և հետևի սյուները վեցն են, երկու կողմերինը՝ ութական: 24 սյունները խորհրդանշում են օրվա 24 ժամերը:  Տաճարն ունի ինը հատ 30 սանտիմետր բարձրություն ունեցող աստիճաններ:

Համալիրը կառուցվել է բարձր հրվանդանի վրա և երկու կողմերից պաշտպանված է բարձր ժայռերով, որոնք միանում են պարսպապատով:

1679 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժը ամբողջությամբ ավերել է տաճարը։ Կործանված տաճարի մասերը, սյուների կտորներն ու պատերի քարերը, խոյակներն ընկած էին տաճարի շուրջը և հարևան ձորում։ Հնագետներին պահանջվել է ավելի քան 20 տարի, որպեսզի քանդված կտորները հավաքեն: 

Տաճարի վերակառուցումն ավարտվել է 1975 թվականին՝ երկրաշարժից  գրեթե 300 տարի անց: Տաճարը ամբողջությամբ վերակառուցվել է՝ օգտագործելով բնօրինակ քարեր: Անհայտ կորած կտորները փոխարինվել են դատարկ քարերով, որպեսզի դրանք հեշտությամբ ճանաչելի լինեն:

մաթեմ 2.3.2021

Կոտորակների  համեմատումը

Հավասար  հայտարար  ունեցող  կոտորակներից  մեծ  է  այն  կոտորակը, որի  համարիչը  ավելի  մեծ է։

Հավասար համարիչ  ունեցող կոտորակներից մեծ է այն կոտորակը, որի հայտարարը  ավելի փոքր է։

Առաջադրանքներ

 • Համեմատիր՝
 • Համեմատիր՝
 • Կոտորակները դասավորեք աճման կարգով

1/68, 2/68,7/68,9/68,14/68,17/68,18/68,37/68,67/68,119/68,

 • Կոտորակները դասավորեք նվազման կարգով

519/48, 97/48,37/48,21/48,19/48,14/48,10/48,8/48,7/48,1/48,

 • Կոտորակները դասավորեք աճման կարգով․

20/3,20/6,20/8,20/9,20/11,20/15,20/18,20/48,20/81,20/115,

 • Կոտորակները դասավորեք նվազման կարգով․

32/2,32/8,32/11,32/29,32/41,32/58,32/59,32/89,32/101

 • Համեմատեք կոտորակները

      >         

       <      

       >         

        <       

        <         

                 >           

Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս

 կանոնավոր կոտորակ

անկանոն  կոտորակ

Խնդիր

Արամի մտապահած թիվը 2418 թվի 1/6 մասն է։ Նարեի մտապահած թիվը 6 անգամ մեծ է 409-ից։ Հաշվիր նրանց մտապահած թվերի գումարը։

2418:6×1=403

6×409=2454

Արտահայտիր մետրով։

 =9000մ

=6000մ

=16000մ

մայրենի 2.03.2021

Տրված բառերը դասավորի՛ր այբբենական կարգով։

արագ, բնական, արքա, բանիմաց, զավակ, դիմակ, դանակ, գովազդ, զգեստ, թութակ, թակարդ։

ա.արագ,արքա, բ.բնական,բանիմաց, գ.գովազդ,  դ.դիմակ,դանակ, զ.զավակ,զգեստ, թ. Թութակ,թակարդ:

Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի։

Եղնիկ, թռչուն, դուռ, աչք, ձեռք, մարդ, կին, երեխա։

  Եղնիկներ,թռչուններ,դռներ,աչքեր,մարդիկ,կանայք,երեխաներ

Յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրի՛ր դրան տրվող հարցը։

պայուսակ-ինչպիսի

սեղան-ինչպիսի

համակարգիչ-ինչ

լուսավոր-ինչ

խաղաղ-ինչպիսի

երեք-քանի

հարյուր-քանի

հինգ հարյուր-քանի

<<Բառքամոցի>> մեթոդով <<հեռուստացույց>> բառից հնարավորինս շատ բառեր կազմի՛ր։

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

Միտք-ստամիտ

երգ-երգուսույց

լույս-լուսացուց

գույն-եռագույն

ծաղիկ-ծաղկացեց

<<հեռուստացույց>>

Հեռու,ցույց,ուստա,հաստ,տաս,տհաս,տառ,հույս,առու,հաց,սառույց,սեռ,ցեց,եռ,ռուս,այսուհետ,այտուց,այտ,հայ,այց,այս,ուս,սուտ: