Monthly Archives: January 2020

Մի օր սահադաշտում

Սահադաշտում մենք քշեցինք կանկի բայց իմ ընկերների կեսը չեին կարում քշել և այդպես շարնակ կեսը սովորեցին կանկի քշել կեսը չէ ովքեր չէին կարում քշել նրանց ոքնումեին քշել կանկի կեսնել սովորեցին ինչպես միշտ:

Իմ ձմեռը

Ես ձմռանը մնացելլ էի տանը: Հասցրի դիտել շատ հետաքրքիր ֆիլմեր: Ամենաշատը ինձ դուր եկավ «Տանը մենակ» ֆիլմը:Քանի որ ես շատ քնկոտ եմ, հասցրի մի լավ քնել և հանգստանալ: Այդպես հանգստանում են արջուկները: Հաջորդ  օրը Նոր տարին եկավ, արթնացա և Նոր տարին նշեցի: