Daily Archives: October 3, 2022

3․10․2022

1. Պարզիր, թե արդյո՞ք մեծությունների բերվող կախվածությունը ուղիղ համեմատականություն է:  

Կախվածությունը հաստատուն արագությամբ շարժվող մեքենայի անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի միջև:

(ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը)

Կախվածությունը ուղիղ համեմատական:

               այո,կախվատությունը ուղիղ համեմատական է։

2․Պարզիր, թե արդյո՞ք բրիգադում աշխատող բանվորների թվի և աշխատանքի վրա ծախսած ժամանակի միջև կախվածությունը ուղիղ համեմատական է, հակադարձ համեմատական է, կամ համեմատական չէ:

Պատասխան՝ (ընտրիր ճիշտ տարբերակը) 

 • Կախվածությունը ուղիղ համեմատական է:
 • Կախվածությունը հակադարձ համեմատական է:
 • Կախվածությունը համեմատական չէ:

այո,կախվատությունը ուղիղ համեմատական է։

3․Լրացրու ներքևի աղյուսակը՝ օգտագործելով թվերի միջև եղած կախվածությունը:

Պահանջվող թիվը հավասար է տրվածի քառապատիկ թվին:
 

տրված թիվը4567

                                                                                16          20          24         28

քառապատիկ թիվը

4․Տրված է աղյուսակ:

   z  24 2020
y5025 5

1. Աղյուսակի կախումը  համեմատական է:

(լրացրու բառը)

2. Լրացրու աղյուսակը:

   z  2420
y5025 5

?

5. Ընտրիր հակադարձ համեմատական կախումների բանաձևերը:

 • k=6:n
 • 60a=b
 • a=b10
 • a=10b
 • k=n:6
 • ab=60

6. Նշիր «ավելորդ» բանաձևը:

 • b=8:d
 • vt=48
 • d=6+3b
 • t=48v
 • ab=3
 • b=3:m

Մնացած բանաձևերը արտահայտում են  հակադարձ համեմատական ուղիղ համեմատական  կախումներ:

7. Գտիր բոլոր մեծությունները, որոնց միջև գոյություն ունի հակադարձ համեմատական կախվածություն:

 • Արագությունը և ծախսած ժամանակը մի քաղաքից մյուսը շարժվելիս:
 • Ուղղանկյան մեծ և փոքր կողմերը, եթե մակերեսը չի փոխվում:
 • Կոտորակն ու նրա համարիչը:
 • Ուղղանկյունանիստի ծավալը և նրա հիմքի մակերեսը:

8. Աղյուսակում բերված մեծությունները ուղիղ համեմատական են:

Լրացրու դատարկ վանդակները:

Զանգված (կգ)12345
Գին (դրամ)200

9. Աղյուսակում բերված են երկու ուղիղ համեմատական մեծությունների արժեքներ:

Լրացրու աղյուսակի դատարկ պատուհանները:

Երկարություն (դմ)12345
Զանգված (կգ)10

50

10. Ընտրիր ուղիղ համեմատական կախումների բանաձևերը:

 • M=m:2
 • P=41b
 • M=2:m
 • K=n27
 • K=27n

11. Ուշադիր նայիր այս աղյուսակին:

s53 82
v4880 30120 

Պատուհանում լրացրու ճիշտ բառը:

1) Աղյուսակի կախումը  համեմատական է:

2) Ընտրիր բանաձևը, որով տրվում է այս կախումը:

 (s-ը և v-ն փոփոխականներ են, k-ն` թիվ է)

 • v=k⋅s
 • k=vs

3) Գտիր k գործակիցը՝

k=

4) Լրացրու աղյուսակի երկու պատուհանները:

s532
v4880 30