Daily Archives: November 30, 2020

Եղնիկը

Եղնիկը լավ ընտանիք ուներ, բայց իմ բարեկամ մի որսորդ եղնիկին անտառից վերցրեց և

բերեց մեր տուն: Եղնիկը շատ տխրեց, որ իրեն վերցրեցին, տարան իր ընտանիքից, բայց

քիչ – քիչ սովորեց:

 Մի օր նա ուզում էր փախնել տնից, բայց մենք տեսանք և բաց

Թողեցինք նրան: Եղնիկը գնում էր, գնում, բայց չէր գտնում իր ընտանիքը:

 Օրերով գնաց ,գնաց մեկ էլ գտավ իր տունը: Գնաց, ասեց.

– Ես եկա,  ես շատ լավ ժամանակ էի անցկացրել, եկեք, տեսեք:

Գնացին , գնացի, մեկ էլ մի տուն տեսան: Եղնիկը ասեց.

– Սա՛ է, սա՛:

 Տեսան և հավանեցին: Եղնիկը և իր ընտանիքը ընկերացան և ընդմիշտ ապրեցին այստեղ: