Category Archives: Մաթեմատիկա

5.10.2022

81. 2:1=X:8 X=2×8/1=16

6:2=X:8 X=8×6/2=48/2=24

2:22=X/8 X=8×2:22=16/22

5:4=X:8 X=5×8:4=10

82. X/4=8/3 X=4×8:3=32/3

7/X=9/5 X=7×5:9=35/9

6/1=X/3=6×3:17=18/17

85. 500/300=77/X X=300×77/500=46 100/500

87. 11/5=X/25 X=25×11:5=275/5=55

88. 160/X=8/56 X=160×56:8=1120

90. 13/2=1352/X X=1352×2:13=208

3․10․2022

1. Պարզիր, թե արդյո՞ք մեծությունների բերվող կախվածությունը ուղիղ համեմատականություն է:  

Կախվածությունը հաստատուն արագությամբ շարժվող մեքենայի անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի միջև:

(ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը)

Կախվածությունը ուղիղ համեմատական:

               այո,կախվատությունը ուղիղ համեմատական է։

2․Պարզիր, թե արդյո՞ք բրիգադում աշխատող բանվորների թվի և աշխատանքի վրա ծախսած ժամանակի միջև կախվածությունը ուղիղ համեմատական է, հակադարձ համեմատական է, կամ համեմատական չէ:

Պատասխան՝ (ընտրիր ճիշտ տարբերակը) 

 • Կախվածությունը ուղիղ համեմատական է:
 • Կախվածությունը հակադարձ համեմատական է:
 • Կախվածությունը համեմատական չէ:

այո,կախվատությունը ուղիղ համեմատական է։

3․Լրացրու ներքևի աղյուսակը՝ օգտագործելով թվերի միջև եղած կախվածությունը:

Պահանջվող թիվը հավասար է տրվածի քառապատիկ թվին:
 

տրված թիվը4567

                                                                                16          20          24         28

քառապատիկ թիվը

4․Տրված է աղյուսակ:

   z  24 2020
y5025 5

1. Աղյուսակի կախումը  համեմատական է:

(լրացրու բառը)

2. Լրացրու աղյուսակը:

   z  2420
y5025 5

?

5. Ընտրիր հակադարձ համեմատական կախումների բանաձևերը:

 • k=6:n
 • 60a=b
 • a=b10
 • a=10b
 • k=n:6
 • ab=60

6. Նշիր «ավելորդ» բանաձևը:

 • b=8:d
 • vt=48
 • d=6+3b
 • t=48v
 • ab=3
 • b=3:m

Մնացած բանաձևերը արտահայտում են  հակադարձ համեմատական ուղիղ համեմատական  կախումներ:

7. Գտիր բոլոր մեծությունները, որոնց միջև գոյություն ունի հակադարձ համեմատական կախվածություն:

 • Արագությունը և ծախսած ժամանակը մի քաղաքից մյուսը շարժվելիս:
 • Ուղղանկյան մեծ և փոքր կողմերը, եթե մակերեսը չի փոխվում:
 • Կոտորակն ու նրա համարիչը:
 • Ուղղանկյունանիստի ծավալը և նրա հիմքի մակերեսը:

8. Աղյուսակում բերված մեծությունները ուղիղ համեմատական են:

Լրացրու դատարկ վանդակները:

Զանգված (կգ)12345
Գին (դրամ)200

9. Աղյուսակում բերված են երկու ուղիղ համեմատական մեծությունների արժեքներ:

Լրացրու աղյուսակի դատարկ պատուհանները:

Երկարություն (դմ)12345
Զանգված (կգ)10

50

10. Ընտրիր ուղիղ համեմատական կախումների բանաձևերը:

 • M=m:2
 • P=41b
 • M=2:m
 • K=n27
 • K=27n

11. Ուշադիր նայիր այս աղյուսակին:

s53 82
v4880 30120 

Պատուհանում լրացրու ճիշտ բառը:

1) Աղյուսակի կախումը  համեմատական է:

2) Ընտրիր բանաձևը, որով տրվում է այս կախումը:

 (s-ը և v-ն փոփոխականներ են, k-ն` թիվ է)

 • v=k⋅s
 • k=vs

3) Գտիր k գործակիցը՝

k=

4) Լրացրու աղյուսակի երկու պատուհանները:

s532
v4880 30

29․09․2022

Գրիր համեմատություն

9 -ի հարաբերությունը 90 -ին հավասար է 2 -ի հարաբերությանը 20 -ին:

9։90=2:20 9/90=2/20

Նշիր այն հարաբերությունները, որոնք 11:5 հարաբերության հետ կազմում են ճիշտ համեմատություն:

 • 11:6
 • 110:50
 • 66:30
 • 66:5

Նշիր ճիշտ համեմատություն կազմած հավասարությունները:

 • 30:12=10:3
 • 10:4=100:40
 • 30:12=100:40
 • 30:12=10:4
 • 10:3=100:40

Պարզիր, թե արդյո՞ք 6/6=48/24 հավասարությունը կազմում է ճիշտ համեմատություն:  

Պատասխան՝ այս հավասարությունը համեմատություն սխալ է

Նշիր m/x=c/d համեմատության եզրային անդամները:

 • d
 • x
 • c
 • m

Հաշվիր փոփոխականի արժեքը:

3/5=30/r

Պատասխան՝ r =5×30/3=50

19.09.2022

Գտիր թիվը, եթե նրա 2/11 -ը հավասար է 16 -ի:

Պատասխան՝ 16։2/11=16/1×11/2=176/2=88

Հաշվիր՝ 20 -ի 8/10 -րդ մասը՝

Պատասխան՝20×8/10=20/1×8/10=160/10=16

Արտահայտիր չափման ավելի փոքր միավորներով:

Րոպեի6/15-ը =60×6/15=60/1×6/15=360/15

Պատասխան՝24 վայրկյան

Լրացուցիչ հարց:

Գիտես, թե քանի՞ վայրկյան կա 1 րոպեում:

Պատասխան՝ 60 վայրկյան

Ճանապարհի երկարությունը 56 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 2/7 -ը:

Որոշիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:

Պատասխան՝ 56×2/7=56/1×2/7=112/7=16

Կարենը կարդացել է գրքի 100 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 5/9 -րդ մասը:  

Որոշիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:

Պատասխան՝ 100:5/9=100/1×9/5=900/5=180

Երբ տուրիստներն անցան ճանապարհի 5/7-ը, նրանց մնաց անցնելու 28 կմ: Որոշիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:

Պատասխան՝ 98

Ուղղանկյան երկարությունը 30 սմ է, իսկ լայնությունը հավասար է նրա երկարության 1/3 -ին:

30×1/3=30/1×1/3=30/3=10 լայնություն

Քանի՞ սանտիմետրով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լայնությունից:

Պատասխան՝30-10=20

Մարզադպրոցում կա 72 գնդակ: Դրանց 3/8 -ը վոլեյբոլի գնդակներ են, բասկետբոլի գնդակները 4 -ով շատ են վոլեյբոլի գնդակներից, իսկ մնացածը՝ ֆուտբոլի գնդակներ են:

Քանի՞ գնդակ կա յուրաքանչյուր տեսակից:

Պատասխան՝ 72×3/8=72/1×3/8=216/8=27 վ.

27+4=31բ.

72-58=14ֆ.

Սոնան իր տանձերի5/9-ը տվեց իր ընկերուհուն: Քանի՞ տանձՍոնան տվեց ընկերուհուն, եթե նա ուներ ընդամենը 27տանձ:

Պատասխան՝27×5/9=27/1×5/9=135/9=15տանձենի

Կար թղթի 200 թերթ: Առաջին գրքի տպագրության վրա գնաց բոլոր թերթերի 2/5-ը: Երկրորդ գրքի տպագրության վրա գնաց մնացած թերթերի 3/4-ը:

Գտիր, թե քանի՞ մաքուր թերթ մնաց:

Պատասխան՝200×2/5=200/1×2/5=400/5=80

200-80=120 120×3/4=120/1×3/4=360/4=90

200-80-90=30

Մարզադահլիճի երկարությունը 49 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 2/7 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը: 

49×2/7=49/1×2/7=98/7=14լ

Պատասխան՝14×1/2=14/1×1/2=14/2=7բ

16.9.2022

Կատարիր հանումը:

1−6/11=5/11

Լուծի՛ր:

x+1/33=1

Պատասխան՝ x=33/32

Լուծիր՝

t/23+4/23=1

t+4/23=1

Պատասխան՝ t=19

Գումարիր կոտորակները:

Գրիր անկրճատելի կոտորակ:

1/25+1/15=3+5/75=8/75

Հաշվիր կոտորակների տարբերությունը:

Տեղադրիր անկրճատելի կոտորակ:

7/10−1/7=39/70

Կատարիր կոտորակների հանումը:

Գրիր անկրճատելի կոտորակ:

23/24−4/8=23-12/24=12/24

Կրճատելուց հետո կատարիր գործողությունը:

9/10⋅80=9⋅80/10= 9×8=72

Բազմապատկիր և ստացիր բնական թիվ:

Կրճատիր 112 և 8 թվերը: 

112⋅7/8=14×7=98

Մեկ րոպեում Լևոնը ձյունից մաքրեց ճանապարհի 1/10 -ը: Հաշվիր, թե ճանապարհի որ մասը Լևոնը կմաքրի 7 րոպեում:

Պատասխան՝ 7 րոպեում Լևոնը կմաքրի ճանապարհի  մասը:7×1/10=7/10

Կատարիր բաժանումը և կրճատիր կոտորակը:

9/11:3=9/11×1/3=9/33

Արմենը ցախ էր հավաքում ձմռան համար: Նա 10 օրում հավաքեց պահանջվող ցախի 2/7-ը:  

Գրիր, թե ցախի ո՞ր մասը Արմենը հավաքեց 1 օրում:

Կոտորակը կրճատել:

Պատասխան՝ 

2/7:10=2/7×1/10=2/70=1/35

Գտիր արտահայտության արժեքը:

(1−6/7):9=1/7:9=1/7×1/9=1/63

Մեքենայի շարժիչը մեկ րոպեում ծախսեց եղած վառելիքի1/90 մասը:  

Գտիր, թե վառելիքի ո՞ր մասը ծախսեց մեքենան մեկ ժամում:  

Կոտորակը կրճատիր:

Պատասխան՝ մեքենան ծախսեց վառելիքի

60×1/90=60/90=2/3

15.09.2022

1/12 և 1/8 կոտորակները ներկայացրու 96 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1/12=8/96  և  1/8=12/96

4/11 և 1/6 կոտորակները բերել են 66 ընդհանուր հայտարարի:

Գտիր նոր կոտորակների համարիչները.

Առաջին կոտորակի համարիչը՝ 4/11=24/66

Երկրորդ կոտորակի համարիչը՝ 1/6=11/66

1/10,1/5 և 2/5 կոտորակները ներկայացրու 50 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1/10=5/50

1/5=10/50

2/5=20/50

17/16 և 3/8 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի:

Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝ 16

Ո՞րը կլինի առաջին կոտորակի համարիչը՝ 17/16=17/16

Ո՞րը կլինի երկրորդ կոտորակի համարիչը 3/8=6/16

1/8 և 1/12 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի:

1. Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝ 24

2. Ո՞րը կլինի առաջին կոտորակի համարիչը՝ 1/8=3/24

3. Ո՞րը կլինի երկրորդ կոտորակի համարիչը՝1/12=2/24

Տրված են 5/7 և 1/5 կոտորակները: Որոշիր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը և այդ ընդհանուր հայտարարի բերելուց հետո կոտորակների համարիչները: 

Պատասխան՝

ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝ 35

առաջին կոտորակի համարիչը՝ 5/7=25/35

երկրորդ կոտորակի համարիչը՝ 1/5=7/35

Կոտորակները դասավորիր աճման կարգով:

8/13;3/13;5/13;9/13;12/13;4/13

3/13;4/13;5/13;8/13;9/13;12/13

Կոորդինատային ճառագայթի վրա նշված են հետևյալ կետերը՝

C(1/8);E(5/20);K(10/80);L(3/33);F(2/16)

Նշիր այն կետերը, որոնք համընկնում են:

 • F
 • C

Կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի և համեմատիր:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

3/8=9/24 5/6=20/24

9/24<20/24

Կոտորակներըդասավորիր նվազման կարգով:  

2/5;7/8;1/5;1/8

7/8,1/8 2/5,1/5

Համեմատիր կոտորակները՝ նախօրոք համեմատելով մեկի հետ:

94/98<1/1

98/94>1/1

94/98<98/94

Ընտրիր կոտորակներից ամենամեծը:

 • 5/120
 • 1/80
 • 19/40

Տրված է, որ d -ն և m -ն բնական թվեր են և d<m

Համեմատիր կոտորակները՝

d/m

m/d

Տրված է, որ՝ d<k<y<m

Համեմատիր կոտորակները՝

k/m< y/d

Կրճատիր կոտորակները և համեմատիր:

Տեղադրիր >, < կամ  = նշաններից մեկը:

7⋅15⋅28/25⋅49⋅14 8⋅81⋅29/29⋅45⋅32=6/35<9/20

14.09.2022

ՀաշվիրԱԸԲաժ(33;21)-ը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(33;21)=3

ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]=770

Որոշիր60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)=10

Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին:

2lodz.png

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի՛ կրճատիր)՝ մնացել է շոկոլադի սալիկի=Պատ՝26/28

 

Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:

aassAB2.bmp

Պատասխան՝ 9/10

Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:

Գրել ամբողջական անվանումը:

Պատասխան՝ դեցիմետր

Կոտորակի տեսքով գրիր, թե ցենտների ո՞ր մասն է կազմում 9կգ-ը:9/100

9կգ=ց

Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

10min.png

Ներկված է 1-րդ մասը:1/6

Մեկ րոպեի ո՞ր մասն է կազմում 2վայրկյանը:

2վայրկյանը կազմում են րոպեի1-րդը:1/30

Լրացրու նախադասության սովորական կոտորակը:

Եթե աշակերտները պետք է գրեն144էջ, իսկ Վարդանը արդեն գրել է18էջ, ապա նա գրել է էջերիմասը:18/144

Հետևյալ կոտորակներից գտիր1/8-ին հավասար կոտորակները:

 • 2/40
 • 3/5
 • 1/40
 • 5/40
 • 3/24
 • 2/16

Որոշիր, թե շրջանի ո՞ր մասն է ներկված:

1.

Dalas1.png
 • 1/3
 • 4/16
 • 3/4

2.

Dalas2.png
 • 1/4
 • 4/12
 • 2/3

1/3 և 1/8 կոտորակները ներկայացրու 24 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1/3=8/24 և 1/8=3/24

Ընտրիր կոտորակները, որոնք կարելի է ներկայացնել 4 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

 • 15/65
 • 8/52
 • 4/52
 • 55/44=5/4
 • 8/12
 • 13/52=1/4
 • 4/5

Հաշվետվություն

Բլոգ՝-https://roberthakobyan.school.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Մասնակցել եմ բոլոր ֆլեշմոբերին,սիրում եմ ու քննարկում եմ ընկեր Մարինայի հետ։

Այո մասնակցել եմ՝

Թումանյանական խաչբառ՝1․03․2022 Թումանյանական խաչբառ

Թումանյանական խնդիրներ՝02.03.2022

Գարնանային առաջադրանքներ՝29․03․2022

Գարնանային խաչբառ՝28․03․2022

Ինձ ամենաշատը դուր է եկել՝ <<Թումանյանական խաչբառ>> նախագիծը։

Իմ գիտելիքները ես կարող եմ օգտագործել խանութում։

Սովորել եմ՝geogebra.org/classic ծրագիրը։