Category Archives: երրորդ ուսումնական շրջան

Երկրորդ ուսումնական շրջան․ անհատական ուսումնական


Անուն ազգանուն- Ռոբերտ Հակոբյան
Ջոկատի համար- 2 ջոկատ
Ջոկատավարներ- Սոնա Սարգսյան, Շողիկ Սահակյան
Ընտրությամբ գործունեության խումբ-Ռոբոտիքս
Երթուղային ծառայություն- չեմ օգտվում

Երկարօրյա ծառայություն-չեմ օգտվում

Լրացուցիչ պարապմունքներ-գնում եմ judo-ի

երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Ռոբերտ Հակոբյան 4.2
Ընտրությամբ խումբ- Ռադիոտեխնիկ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/-  չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/-
ձյուդո