17 նոյեմբերի

չորեքշաբթի

Գործնական քերականություն 5 փաթեթից կատարել տրված առաջադրանքները։

111. Անջատ գրվող բարդ բառերի (հարադրություններիիմաստներն արտահայտի՛ր հոմանիշ բառերով:

Պար գալ-պարել

զրույց անել-զրուցել

խաղ անել-խաղալ

թույլ տալ-թույլատրել:

112. Տրված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր հոմանիշ հարադրություններով (անջատ բաղադրիչներով գրվող բառերկամ դարձվածքներով:

Օրինակ՝
թափթփել — շաղ տալ, ցիրուցան անել:

Վերադարձնել-հետ դարձնել

անցնել-գնալով հեռանալ

բուժել (դեղ ու դարմանով)-դեղ ու դարման անել

մտնել-մուտք գործել

կանգնել-կանգ առնել

կախվել-կախ անել:

113. Անել և տալ բառերով կազմիր հնարավորին չավ) շւստ հարադրություններ ու դարձվածքներ:

Գործ անել,մաքրություն անել,լեղաճաք անել,լեզվին տալ,գլուխ տալ,ծափ տալ,սիրտ տալ:

114. Այսօր, տանտիրուհի, մորեղբայր բառերով և այս օր(ը), տան տիրուհի, մոր եղբայր բառակապակցություններով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝
Հորեղբայրս մեծ ու գեղեցիկ այգի ունի: Հորս ամենամեծ եղբայրն արդեն թոռ ունի:

Այսօր տաք եղանակ է:Այս ծանր օրը երբ է ավարտվելու:

Տան տիրուհին ճաշ էր եփում:Տան գեղեցիկ տիրուհին զբոսնում էր այգում:

Մորեղբայրս ծառայում է բանակում:Մորս փոքր եղբայրը սովորում է դպրոցում:

115. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՜ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝
դարավերջ – դարի վերջ,

Աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած-գառներ արածացնող

բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

չարամիտ-չար միտք ունեցող

լեռնագագաթ-լեռան գագաթ

արագահոս-արագ հոսող

հարթավայր-հարթ վայր

աստղագիտություն-գիտություն աստղերի մասին

սրտիկ-փոքր սիրտ

կեչուտ-կեչիների պուրակ:

116. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝
միաեղջյուր — մի եղջյուր ունեցող:

Վիպագիր-վեպ գրող

մեծագլուխ-մեծ գլուխ ունեցող

սրընթաց-սուր ընթացող

երկերեսանի-երկու երես ունեցող

զբոսայգի-այգի,վորտեղ զբոսնում են

սրամիտ-սուր միտք ունեցող

հեռուստացույց-հեռուն ցույց տվող

պահարան-պահելու տեղ

հայաստանցի-Հայաստանում ապրող մարդ

117. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստները բառակապակցություններով արտահայտի՛ր:

Հանքափոր-հանք փորող մարդ

գրագետ-գիր գիտեցող մարդ

պատմագիր-պատմություն գրի առնող մարդ

խաղագիրք-գիրք որտեղ խաղեր են գրված

խնդրագիրք-գիրք,որտեղ խնդիրներն էն գրված

խնդրագիր-խնդրելու գիր

մասրուտ-վայր ,որտեղ մասրենիներ կան

հեղինակավոր-հեղինակություն ունեցող

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s