Ինքնաստուգում 1

Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի-5 տառ,7 հնչյուն

Վերարկու-7տառ, 7 հնչյուն

Ժամացույց-8 տառ,8հնչյուն

Տերևաթափ-8 տառ,9 հնչյուն

Անձրևանոց-9 տառ 10 հնչյուն

Ելևէջ-5 տառ 7 հնչյուն

խրճիթ-5 տառ 5 հնչյուն

կսմթել-6 տառ 6 հնչյուն

լուսնկա-6 տառ 6 հնչյուն

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-ճոխ

Լռելյայն-լուռ, անձայն

Սաղարթ-տերև

Զեփյուռ-քամի

Խրթին-բարդ,դժվար լուծելի

Զվարթ-կենսախինդ,առույգ,ուրախ

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-անհաս,չհաս

գոհունակ-անգոհունակ,դժգոհ

ստահակ-կարգապահ

տգետ-գիտուն

շատախոս-քչախոս

հարուստ-աղքատ

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-Մի չնչին բանի մեծ նշանակություն տալ,ճոխացնել

Բ. Շունչ տալ-կենդանացնել,ոգևորել

Գ. Սիրտ անել-քաջություն ունենալ, համարցակվել

Դ. Լույս սփռել-որևէ բան բացահայտել

Ե․ Առյուծ կտրել-քաջ,անվախ դառնալ

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր-1 կաթի երեսի խիտ շերտը,

2 սիրո զգացում

Բութ-1 ձեռքի ոտքի կարճ ու հաստ մատը

2 ծայրը՝ բերան հաստ, ոչ սուր

Գլուխ-1 մարդու գլուխ

2 գանգ,կառափ

3 ուշադրություն

4 մեծ խելքի տեր մարդ

5 գրքի մաս

Ափ-1 ձեռքի թաթի ներսի կողմը

2 ջրային մակերևույթի ցամաքային սահմանը՝ եզրը

Ակ-1 ջրի ակունք

2 աղբյուր

3 փեթակի աչք

4 բողբոջ

5 տեսողություն,աչք

6 թանկագին քար

7 անիվ

5. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

էկրան, էակ, երաժիշտ, էներգիա, եզր, եղջյուր, ելևէջ, երշիկ, էջ, երջանիկ, էջանիշ, անէանալ։

6. Առանձին սյունակներով դուրս գրի՛ր նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
սրբություն, գերադաս, կղզյակ,
հայրական,  անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն։

նախածանց-անհայտ,հակաթույն,տգեղ,չկամ,գերադաս

վերջածանց-խնձորենի,մթերային,կաղուտ,միլիոնավոր,կղզյակ

նախածանց-վերջածանց,անհոգաբար,անմտություն,վերահաշվում,անհավատալի

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-այբ

Թ-թո

Ե-եչ

Ի-ինի

Լ-լյուն

Ն-նու

Տ-տյուն

Ց-ցո

Ու-վյուն

Փ-փյուր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s